Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Laser dla szpitala

Zamojskie Stowarzyszenie „Zdrowe Oczy” 17 listopada br. przekazało Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu laser diodowy – OcuLight do operacji okulistycznych.
Laser o wartości około 100 tys. zł. stosowany będzie do operacji wnętrza oka - usuwania krwotoków, w operacjach odklejenia siatkówki, usuwaniu ciał obcych z wnętrza gałki ocznej, w operacjach zaawansowanych zmian cukrzycowych oka, leczeniu powikłanych przypadków jaskry. Może również służyć do leczenia siatkówki u chorych na cukrzycę oraz nowotworów siatkówki oka. Dzięki temu urządzeniu wiele operacji oczu będzie można wykonać w zamojskim szpitalu, a nie jak dotychczas w Lublinie. Środki na zakup lasera stowarzyszenie gromadziło przez 4 lata.
Uroczystość przekazania lasera poprzedziła krótka sesja naukowa, w trakcie której wygłoszono referaty: „Diagnostyka laboratoryjna materiałów z oka” autorstwa mgr Anny Rayss, „Cyklofotokoagulacja w leczeniu jaskry” dr Jolanty Romanek – Baranowskiej, „Zastosowanie lasera diodowego w witrektomii” dr Arkadiusza Dybcio, „Betamann – wyznaczanie właściwego kierunku w leczeniu jaskry” dr Grzegorza Paradowskiego.
Dyrektor szpitala Andrzej Mielcarek podziękował w imieniu pacjentów i pracowników Zamojskiemu Stowarzyszeniu „Zdrowe Oczy” za ofiarowanie tak przydatnego w leczeniu urządzenia.
Powrót do listy

Polityka prywatności