Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Audiencja w Watykanie

24 listopada 2004 r. Dyrektor Andrzej Mielcarek wraz z dr Ewą Wierzchowską-Cioch p.o. Oddziału Neurologi i dr Tadeuszem Gburkiem Ordynatorem Oddziału Kardiochirurgii zostali przyjęci na audiencji u Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II.
Papież otrzymał w darze od naszego szpitala pamiątkowy medal wybity z okazji 10-lecia szpitala, kielich mszalny i puszkę na komunikanty.
Ojciec Święty pobłogosławił szpital swojego imienia, jego pacjentów i pracowników.
Powrót do listy

Polityka prywatności