Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zaproszenia na dostawy ksiażek i druków medycznych

(AT.Z.2150.35.2.2023)

Data ogłoszenia: 18.04.2023

Termin składania ofert: 05.05.2023

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 11.05.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
15.05.2023. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - książki i druki medyczne
Powrót do listy

Polityka prywatności