Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa Szybkich Testów Urazowych w kierunku wykrywania Helicobacter Pylori dla Zakładu Endoskopii, zestawów diagnostycznych do testów punktowych typu prick (odczynniki i lancety) dla Oddziału Pediatrycznego i zestawów typu combo do wykrywania antygenów

(AT.R.334.9.2023)

Data ogłoszenia: 31.01.2023

Termin składania ofert: 14.02.2023

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 21.02.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załacznik nr 1 -OPZ
Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy
Załącznik nr 3 - oferta cenowa zadanie nr 1
Załącznik nr 3 - oferta cenowa zadanie nr 2
Załacznik nr 3 -oferta cenowa zadanie nr 3
Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna
Załącznik nr 5 - Oswiadczenie
Umowa wzór
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
02.02.2023. Odpowiedź na pytanie
06.02.2023. Odpowiedzi na pytania
09.02.2023. Odpowiedzi na pytania
21.02.2023. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności