Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych akumulatorów zasilacza UPS firmy APC w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(AT.R.334.44.2022)

Data ogłoszenia: 13.12.2022

Termin składania ofert: 22.12.2022

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 - OPZ
Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy
Załącznik nr 3 - oferta cenowa
Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna
Załącznik nr 5 - Oswiadczenie
Wzór umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
23.12.2022. Informacja o unieważnieniu postępowania
Powrót do listy

Polityka prywatności