Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych

(AT.Z.2150.44.3.2022)

Data ogłoszenia: 16.11.2022

Termin składania ofert: 29.11.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 05.12.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załacznik nr 1 - OPZ
Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy (1)
Załącznik nr 3 - oferta cenowa (1)
Zał nr 4 - klauzula informacyjna
Załacznik nr 5 -Oswiadczenie
Wzór umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
25.11.2022. Odpowiedźi na pytania
05.12.2022. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
Powrót do listy

Polityka prywatności