Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa części i akcesoriów do aparatury medycznej

(AT.Z.2150.46.32.2022)

Data ogłoszenia: 07.11.2022

Termin składania ofert: 24.11.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 05.12.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załącznik Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy
Załącznik Nr 3 - oferta cenowa -zadanie nr 1
Załącznik Nr 3 - oferta cenowa -zadanie nr 2
Załącznik Nr 3 - oferta cenowa -zadanie nr 3
Załącznik Nr 3 - oferta cenowa -zadanie nr 4
Załącznik Nr 3 - oferta cenowa -zadanie nr 5
Załącznik Nr 3 - oferta cenowa -zadanie nr 6
Załącznik Nr 3 - oferta cenowa -zadanie nr 7
Załącznik Nr 3 - oferta cenowa -zadanie nr 8
Załącznik Nr 3 - oferta cenowa -zadanie nr 9
Załącznik Nr 4 - klauzula informacyjna
Załącznik Nr 5 - WZÓR UMOWY na dostawę części i akcesoriów do aparatury medyvcznej
Załącznik Nr 6 - oświadczenie Wykonawcy
Załącznik Nr 3 - oferta cenowa -zadanie nr 1
Załącznik Nr 3 - oferta cenowa -zadanie nr 2
Załącznik Nr 3 - oferta cenowa -zadanie nr 3
Załącznik Nr 3- oferta cenowa -zadanie nr 4
Załącznik Nr 3 - oferta cenowa -zadanie nr 5
Załącznik Nr 3 - oferta cenowa -zadanie nr 6
Załącznik Nr 3 - oferta cenowa -zadanie nr 7
Załącznik Nr 3 - oferta cenowa -zadanie nr 8
Załącznik Nr 3 - oferta cenowa -zadanie nr 9
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
15.11.2022. Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
16.11.2022. Odpowiedź na pytania w postępowaniu na dostawę części i akcesoriów do aparatury medycznej
21.11.2022. Odpowiedź na kolejne pytania w postępowaniu na dostawę części i akcesoriów do aparatury medycznej
05.12.2022. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia postępowania na dostawę części i akcesoriów do aparatuty medycznej
Powrót do listy

Polityka prywatności