Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Udzielanie świadczeń zdrowotnych tj. wykonywanie zabiegów ablacji z wykorzystaniem systemu CARTO Ablation Index w zakresie ablacji migotania przedsionków i komorowych zaburzeń rytmu oraz prowadzenie szkolenia lekarzy Oddziału Kardiologicznego z Pododdział

(DO.334.3.2023)

Data ogłoszenia: 12.01.2023

Termin składania ofert: 23.01.2023

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 25.01.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do postępowania konkursowego
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych (3)
Warunki konkursu 334.3.2023
Wzór umowy- lekarz
Załącznik Nr 1 do Umowy lekarz
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
25.01.2023. Rozstrzygniecie konkursu
Powrót do listy

Polityka prywatności