Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wykonywania badań histopatologicznych

(DO.334.22.2020)

Data ogłoszenia: 18.09.2020

Termin składania ofert: 07.10.2020

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 20.10.2020

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
4. Formularz ofertowy
4a. Oferta cenowa 2020- badania histopatologiczne
4a. Oferta cenowa bad. śródoperacyjne 2020-
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Zał. nr 3 do umowy podmiot lecz.- WYKAZ PERSONELU
Załącznik Nr 1 do umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 2 do umowy wykaz wykonanych badań
Załącznik nr 2- Wzór umowy - podmiot leczniczy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
25.09.2020. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
28.09.2020. odpowiezi na zapytania ofertowe 28.09.2020
29.09.2020. Zmiana treści warunków konkursu ofert
29.09.2020. Załącznik Nr 1a do Warunków Konkursu ofert Nr DO.334.22.2020
29.09.2020. Załacznik Nr 2a do warunku konkursu - wzó umowy
29.09.2020. Załącznik Nr 1 do Warunków Konkursu ofert Nr DO.334.22.2020
30.09.2020. Zmiana terminu składania ofert
06.10.2020. Odpowiedzi na zapytania dotyczące konkursu ofert Nr DO.334.22.2020
06.10.2020. Wzór umowy - podmiot leczniczy
06.10.2020. Zmiana treści warunków konkursu ofert
20.10.2020. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postepowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
05.11.2020. Rozstrzygnięcie odwołania
Powrót do listy

Polityka prywatności