Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa komina stalowego kotłowni oraz części działki przy kominie celem montażu stacji bazowej telefonii komórkowej

Data ogłoszenia: 12.03.2020

Termin składania ofert: 25.03.2020

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 02.04.2020

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Dzierżawa komina DODATKOWE WARUNKI
klauzula rodo
Oświadczenie- załącznik 1
Plan sytuacyjny
projetk umowy - dzierżawa komina
ZAŁĄCZNIK nr 2 DO UMOWY prot. zdawczo-odbiorczy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
02.04.2020. Wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności