Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Spotkanie opłatkowe w szpitalu "papieskim"

Powrót do listy

Polityka prywatności