Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa akcesoriów do wykonywania badań urodynamicznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(AT.Z.2150.7.1a.2023)

Data ogłoszenia: 22.05.2023

Termin składania ofert: 06.06.2023

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 3 - Oferta cenowa
Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Załącznik nr 6 - Oswiadczenie
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
20.06.2023. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia postępowania na dostawę akcesoriów urodynamicznych
20.06.2023. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia postępowania na dostawę akcesoriów urodynamicznych - podpis kwalifikowany
Powrót do listy

Polityka prywatności