Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Przygotowanie wniosków aplikacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w celu pozyskania dotacji w ramach Programu interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 dla 2 projektów

(AT.R.334.34.2.2023)

Data ogłoszenia: 08.05.2023

Termin składania ofert: 25.05.2023

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 - OPZ
Załącznik nr 2 - Oferta wykowcy
Załącznik nr 3 - Oferta cenowa
Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna
Załącznik nr 5 - Oswiadczenie
Projekt umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
18.05.2023. Zmiana terminu składania i otwarcia
18.05.2023. Projekt umowu PL-UA 2023
26.05.2023. Informacja o uniewaznieniu postepowania
26.05.2023. Informacja o uniewaznieniu postepowania - podpis kwalifikowany
Powrót do listy

Polityka prywatności