Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa rękawic RTG

(AT.Z.2150.10.4.2023)

Data ogłoszenia: 28.04.2023

Termin składania ofert: 18.05.2023

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 23.05.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
16.05.2023. Pytania, odpowiedzi do postępowania na rękawice RTG
23.05.2023. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności