Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Odbiór i zagospodarowanie odpadów, kod CPV: 90511000-2.

(AT.6112.3.2023)

Data ogłoszenia: 26.04.2023

Termin składania ofert: 05.05.2023

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 08.05.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Oferta Wykonawcy zał. nr 1 2023
Klauzula informacyjna
Odpady tworzywa sztuczne 2023r. PROJEKT umowy
Oferta cenowa zał. nr 2 2023
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
08.05.2023. Informacja o wyborze oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności