Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Przygotowanie wniosków aplikacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w celu pozyskania dotacji w ramach Programu interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 dla 2 projektów : 1.Wyrównywanie szans neurorozwojowych wcześniaków poprzez poprawę opieki okołoporodowe

(AT.R.334.34.2023)

Data ogłoszenia: 14.04.2023

Termin składania ofert: 27.04.2023

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 2 - oferta wykowcy - wersja edytowalna
Załącznik nr 3 - oferta cenowa - wersja edytowalna
Załacznik nr 4- klauzula informacyjna
Załacznik nr 5 -Oswiadczenie - wersja edytowalna
projekt umowu PL-UA
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
04.05.2023. Informacja o unieważnieniu postępowania
Powrót do listy

Polityka prywatności