Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zaproszenia na dostawy foteli obrotowych

(AT.Z.2150.35.1.2023)

Data ogłoszenia: 21.03.2023

Termin składania ofert: 31.03.2023

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 24.04.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
26.04.2023. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności