Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu diagnostycznego i zabiegowego wykorzystywanego przy zabiegach na Sali Hybrydowej

(DZP.3320.9.23)

Data ogłoszenia: 20.01.2023

Termin składania ofert: 27.01.2023

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 31.01.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
25.01.2023. Wyjaśnienia treści zaproszenia do złożenia oferty
31.01.2023. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności