Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa spiral embolizacyjnych obwodowych popychalnych

(DZP.3320.102.22)

Data ogłoszenia: 07.12.2022

Termin składania ofert: 14.12.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 19.12.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
19.12.2022. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności