Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych

(AT.Z.2150.44.5.2021)

Data ogłoszenia: 21.12.2021

Termin składania ofert: 11.01.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 01.02.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
30.12.2021. Pytania i odpowiedzi, sprawa AT.Z.2150.44.5.2021
07.01.2022. Pytania, odpowiedzi nr II do postępow. na pieluchomajtki
04.02.2022. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na pieluchomajtki
Powrót do listy

Polityka prywatności