Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zakup i dostawa pościeli na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(AT.R.334.183.2021)

Data ogłoszenia: 21.12.2021

Termin składania ofert: 11.01.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 20.01.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy
Załącznik nr 3 - oferta cenowa
Załacznik nr 4- klauzula informacyjna
Wzór umowy zakup poscieli
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
03.01.2022. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
03.01.2022. Odpowiedzi na pytania
20.01.2022. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności