Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa papierów medycznych EKG, USG

(AT.Z.2150.44.4.2021)

Data ogłoszenia: 15.12.2021

Termin składania ofert: 22.12.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 07.01.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
20.12.2021. Odpowiedzi na pytania na dostawę papierów medycznych EKG, USG
21.12.2021. Odpowiedzi 2 na pytania na dostawę papierów medycznych EKG, USG
07.01.2022. Informacja o wyborze oferty - dostawa rpapierów medycznych EKG, USG
Powrót do listy

Polityka prywatności