Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa ureterorenoskopów sztywnych

(AT.Z.2150.7.1.2021)

Data ogłoszenia: 01.12.2021

Termin składania ofert: 08.12.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 13.12.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
16.12.2021. Informacja o wyborze oferty na dostawe ureterorenoskopów.pdf
Powrót do listy

Polityka prywatności