Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa rękawic chirurgicznych hipoalergicznych

(AT.Z.2150.44.3.2021)

Data ogłoszenia: 03.11.2021

Termin składania ofert: 15.11.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 16.11.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
19.11.2021. Informacja o wyborze oferty - dostawa rękawic chirurgicznych hipoalergicznych.pdf
Powrót do listy

Polityka prywatności