Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zakup urologicznego toru wizyjnego wraz z instalacją i uruchomieniem w sali endoskopowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(AT.R.334.175.2021)

Data ogłoszenia: 28.10.2021

Termin składania ofert: 10.11.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 17.11.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy (1)
Załącznik nr 3 - oferta cenowa (1)
Załacznik nr 4- klauzula informacyjna (1)
Załącznik nr 5 - Oświadczenie
Wzór umowy (2)
Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
04.11.2021. Odpowiedzi na pytanie
19.11.2021. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Powrót do listy

Polityka prywatności