Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Remont głowicy chłodzącej hel w rezonansie magnetycznym Achieva Nova Dual 1,5T prod. Philips

(AIK.2121.1.121.2021)

Data ogłoszenia: 26.10.2021

Termin składania ofert: 05.11.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 05.11.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
02.11.2021. Wyjaśnienie
09.11.2021. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Powrót do listy

Polityka prywatności