Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa worków foliowych i ochraniaczy

(AT.Z.2150.35.2.2021)

Data ogłoszenia: 21.10.2021

Termin składania ofert: 27.10.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 15.11.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
18.11.2021. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy worków i ochraniaczy.pdf
Powrót do listy

Polityka prywatności