Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Odbiór i zagospodarowanie odpadów

(AT.6112.5.2021)

Data ogłoszenia: 27.09.2021

Termin składania ofert: 30.09.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 30.09.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Klauzula informacyjna
Odpady KOMUNALNE 2021 projekt umowy
Odpady SZKŁO 2021 projekt umowy
Oferta cenowa zał. nr 2 odpady komunalne zmieszane 2021
Oferta cenowa zał. nr 3 szkło 2021
Oferta Wykonawcy zał. nr 1 2021
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
05.10.2021. Odpady - wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności