Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa włókna laserowego

(AT.Z.2150.10.6.2021)

Data ogłoszenia: 27.09.2021

Termin składania ofert: 11.10.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 19.10.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
22.10.2021. Informacja o wyborze oferty 19.10.2021 r.
Powrót do listy

Polityka prywatności