Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzetu do leczenia endowaskularnego

(AT.Z.2150.10.5.2021)

Data ogłoszenia: 27.09.2021

Termin składania ofert: 12.10.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 20.10.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
04.10.2021. pytania ,odpowiedzi1548
02.11.2021. Informacja o wyborze oferty 20.10.2021 r.
Powrót do listy

Polityka prywatności