Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zakup i wymiana cewki Sense XL TORSO COIL 1,5T Mk2 wraz z pasami mocującymi w rezonansie magnetycznym Achieva Nova Dual 1,5T prod. Philips

(AIK 2121.1.100.2021)

Data ogłoszenia: 23.09.2021

Termin składania ofert: 29.09.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 30.09.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
28.09.2021. wyjaśnienie
01.10.2021. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Powrót do listy

Polityka prywatności