Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów pokonsumpcyjnych wytworzonych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(AT.R.334.149.2021)

Data ogłoszenia: 30.08.2021

Termin składania ofert: 15.09.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 23.09.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Umowa pokonsumpcyjne WZÓR
Zał. nr 2 formularz oferty pokonsumpcyjne
Zał. nr 3 oferta cenowa pokonsumpcyjne
Załacznik nr 4- klauzula informacyjna
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia odpady
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
23.09.2021. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty1111.odt
Powrót do listy

Polityka prywatności