Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wykonanie remontu konstrukcji taśmociągu służącego do nawęglania kotłów zasilanych miałem węglowym przy Kotłowni Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleja Jana Pawła II 10.

(AT.R.334.107.2.2021.)

Data ogłoszenia: 27.08.2021

Termin składania ofert: 03.09.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 13.09.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Wzór umowy
Załacznik nr 4- klauzula informacyjna II
Załącznik nr 3 - oferta cenowa - remont taśmociągu
Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy - remont taśmociagu
Opis przedmiotu zamówienia remont taśmociągu strona 2 - przedmiar robót
Opis przedmiotu zamówienia - remont taśmociągu strona 1
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
13.09.2021. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności