Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania laparoskopowych zabiegów urologicznych (grupa L05 lub L31L) oraz prowadzenia szkolenia lekarzy Oddziału w zakresie samodzielnego wykonywania tych zabiegów na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddzi

(DO.334.5.2023)

Data ogłoszenia: 12.01.2023

Termin składania ofert: 23.01.2023

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 25.01.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Pełny tekst ogłoszenia - podpis kwalifikowany
Warunki konkursu
Warunki konkursu -podpis kwalifikowany
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Wzór umowy - indywidualna praktyka
Wzór umowy podmiot leczniczy
Zał nr 1 do umowy-wykaz personelu
Zał. 1 Formularz ofertowy-praktyka indywidualna
Zał. 1a Formularz ofertowy-podmiot leczniczy
Zał.do umowy - wykaz świadczeń
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
25.01.2023. Rozstrzygniecie konkursu
Powrót do listy

Polityka prywatności