Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w normalnych godzinach ordynacji lekarskich w Oddziale Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych

(DO.334.2.2023)

Data ogłoszenia: 04.01.2023

Termin składania ofert: 16.01.2023

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 17.01.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Ogłoszenie - podpis kwalifikowany
Warunki konkursu
Warunki konkursu -podpis kwalifikowany
Formularz ofertowy-podmiot
Formularz ofertowy-praktyka indywidualna
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Wykaz personelu
Wzór umowy - indywidualna praktyka-doc
Wzór umowy podmiot leczniczy-
Zał. do umowy-WYKAZ ŚWIADCZEŃ
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
17.01.2023. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
Powrót do listy

Polityka prywatności