Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania laparoskopowych zabiegów urologicznych (grupa L05 lub L31L) oraz prowadzenia szkolenia lekarzy Oddziału w zakresie samodzielnego wykonywania tych zabiegów na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddzi

(DO.334.49.2022)

Data ogłoszenia: 14.12.2022

Termin składania ofert: 23.12.2022

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Formularz ofertowy - praktyka indywidualna
Formularz ofertowy - podmiot leczniczy
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Warunki konkursu - 34.49.2022
Wzór umowy - indywidualna praktyka
Wzór umowy - podmiot leczniczy
Zał nr 1 do umowy-wykaz personelu
Zał. do umowy - wykaz świadczeń
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
28.12.2022. Unieważnienie postępowania
Powrót do listy

Polityka prywatności