Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wykonywanie zabiegów ablacji z wykorzystaniem systemu CARTO Ablation Index w zakresie ablacji migotania przedsionków i komorowych zaburzeń rytmu oraz prowadzenie szkolenia lekarzy Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologiczne

(DO.334.47.2022)

Data ogłoszenia: 30.11.2022

Termin składania ofert: 13.12.2022

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do postępowania konkursowego
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Warunki konkursu-DO.334.47.2022
Wzór umowy- lekarz
Załącznik Nr 1 do Umowy lekarz
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
14.12.2022. Informacja o unieważnieniu postepowania
Powrót do listy

Polityka prywatności