Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w normalnych godzinach ordynacji lekarskich oraz poza godzinami normalnych ordynacji w poszczególnych Oddziałach Szpitala

(DO.334.43.2022)

Data ogłoszenia: 25.11.2022

Termin składania ofert: 09.12.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 20.12.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
warunki konkursu DO.334.43.2022
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Wykaz personelu
Wzór umowy - indywidualna praktyka-ZAD.1
Wzór umowy - indywidualna praktyka-ZAD.2
Wzór umowy - podmiot leczniczy-ZAD.1
Wzór umowy - podmiot leczniczy-ZAD.2
Zał. do umowy-WYKAZ ŚWIADCZEŃ- z nadzorem
Zał. do umowy-WYKAZ ŚWIADCZEŃ
Formularz ofertowy - indywidualna praktyka
Formularz ofertowy - podmiot leczniczy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
06.12.2022. Zmiana warunków konkursu
06.12.2022. Zmiana warunków konkursu - podpis kwalifikowany
20.12.2022. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
20.12.2022. Informacja o unieważnieniu postepowania
Powrót do listy

Polityka prywatności