Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiochirurgicznym i Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej (Wykonywanie zabiegów przezskórnego usuwania elektrod wewnątrz sercowych oraz szkolenie lekarzy. Asystowanie przy

(DO.334.46.2022)

Data ogłoszenia: 25.11.2022

Termin składania ofert: 06.12.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 07.12.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Warunki konkursu-DO.334.46.2022
Formularz ofertowy Załącznik nr 1
Formularz ofertowy Załącznik nr 1a
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Wzór umowy- lekarz
Wzór umowy- pielęgniarka
Załącznik Nr 1 do Umowy lekarz
Załącznik Nr 1 do Umowy pielęgniarka
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
07.12.2022. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania-DO.334.46.2022
Powrót do listy

Polityka prywatności