Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Udzielanie świadczeń usług medycznych poza godzinami normalnej ordynacji w Oddziale Pediatrycznym

(DO.334.38.2022)

Data ogłoszenia: 20.09.2022

Termin składania ofert: 29.09.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 30.09.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
warunki konkursu
Wzór umowy - indywidualna praktyka (1)
Wzór umowy podmiot leczniczy
Zał. do umowy-WYKAZ ŚWIADCZEŃ- z nadzorem
Zał. do umowy-WYKAZ ŚWIADCZEŃ- z nadzorem (1)
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Formularz ofertowy-podmiot
Formularz ofertowy-praktyka indywidualna
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
30.09.2022. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu DO.334.38.2022
Powrót do listy

Polityka prywatności