Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia zabiegowego metodą śródnaczyniową patologii mózgu i rdzenia kręgowego, obejmujących choroby naczyniowe i procesy rozrostowe

(DO.334.25.2022)

Data ogłoszenia: 08.06.2022

Termin składania ofert: 20.06.2022

Aktualny status: trwa

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Formularz ofertowy-podmiot leczniczy
Formularz ofertowy-praktyka indywidualna
Wzór umowy - indywidualna praktyka
wzór umowy podmiot leczniczy
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
WYKAZ PERSONELU
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
23.06.2022. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu-DO.334.25.2022
Powrót do listy

Polityka prywatności