Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Udzielanie świadczeń zdrowotnych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w zakresie wykonywania konsultacji w dziedzinie kardiologii dziecięcej na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Odziale Neonatologii Samodziel

(DO.334.14.2021)

Data ogłoszenia: 29.04.2021

Termin składania ofert: 11.05.2021

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
WYKAZ PERSONELU
WYKAZ ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH-1
Wzór umowy - indywidualna praktyka-1
wzór umowy podmiot leczniczy-1
Zał. 1 Formularz ofertowy-praktyka indywidualna
Zał. 1a Formularz ofertowy-podmiot leczniczy-1
Unieważnienie postępowania Nr DO.334.14.2021
Powrót do listy

Polityka prywatności