Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia zabiegowego metodą śródnaczyniową patologii mózgu i rdzenia kręgowego, obejmujących choroby naczyniowe i procesy rozrostowe

(DO.334.1.2021)

Data ogłoszenia: 12.04.2021

Termin składania ofert: 21.04.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiot
Załącznik nr 2 do umowy podmiot- Kopia (1)
Załącznik nr 1 do umowy (1)
wzór umowy praktyka indywidualna - DO.334.1.2021
wzór umowy- podmiot Do.334.1.2021
Załącznik nr 2 do umowy podmiot- Kopia
Załącznik nr 1 do umowy
Formularz ofertowy-praktyka indywidualna
Formularz ofertowy-podmiot leczniczy
Warunki konkursu-19.04.2021r
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
22.04.2021. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu-DO.334.1.2021
Powrót do listy

Polityka prywatności