Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Alergologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła.

(DO.334.27.2020)

Data ogłoszenia: 23.12.2020

Termin składania ofert: 07.01.2021

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
WYKAZ PERSONELU(1)-1
Zał. do umowy-WYKAZ ŚWIADCZEŃ-1
Wzór umowy - podmiot leczniczy
wzór umowy praktyka indywidualna
Zał. 1a Formularz ofertowy-podmiot leczniczy
Zał. 1 Formularz ofertowy-praktyka indywidualna
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
08.01.2021. unieważnienie konkursu
Powrót do listy

Polityka prywatności