Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach normalnych ordynacji lekarskich w Oddziale Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II

(Nr DO.334.21.2020)

Data ogłoszenia: 14.09.2020

Termin składania ofert: 24.09.2020

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Formularz ofertowy-podmiot leczniczy
Formularz ofertowy-praktyka indywidualna
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
WYKAZ PERSONELU
Wzór umowy - indywidualna praktyka
wzór umowy podmiot leczniczy
Zał. do umowy-WYKAZ ŚWIADCZEŃ
Zał. Nr 1 do umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
29.09.2020. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Nr DO.334.21.2020
Powrót do listy

Polityka prywatności