Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania konsultacji w dziedzinie kardiologii dziecięcej na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Neonatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła

(DO.334.19.2020)

Data ogłoszenia: 14.09.2020

Termin składania ofert: 23.09.2020

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
WYKAZ PERSONELU
WYKAZ ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Wzór umowy - indywidualna praktyka
wzór umowy podmiot leczniczy
Zał. 1 Formularz ofertowy-praktyka indywidualna
Zał. 1a Formularz ofertowy-podmiot leczniczy
Zał. Nr 1 do umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
29.09.2020. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Nr DO.334.19.2020
Powrót do listy

Polityka prywatności