Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiochirurgicznym i Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej

(Nr DO.334.16.2020)

Data ogłoszenia: 04.08.2020

Termin składania ofert: 14.08.2020

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 17.08.2020

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Formularz ofertowy Załącznik nr 1a do postępowania konkursowego
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik Nr 1 do Umowy pielęgniarka
Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do postępowania konkursowego
Zał. Nr 1 do umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik Nr 1 do Umowy lekarz
Wzór umowy- lekarz
Wzór umowy- pielęgniarka
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
17.08.2020. unieważnienie postępowania nr DO.334.16.2020
17.08.2020. ogłoszenie o zozstrzygnięciu postępowania nr DO.334.16.2020
Powrót do listy

Polityka prywatności