Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej handlowej o profilu medycznym

Data ogłoszenia: 04.12.2018

Termin składania ofert: 14.12.2018

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Umowa na dzierżawę powierzchni - działalność handlowa
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
19.12.2018. Unieważnienie
Powrót do listy

Polityka prywatności