Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Montaż bankomatu

Data ogłoszenia: 18.10.2018

Termin składania ofert: 26.10.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 29.10.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Umowa na dzierżawę powierzchni pod bankomat
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
05.11.2018. Wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności