Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa powierzchni z przeznaczeniem na postój taksówek

Data ogłoszenia: 14.08.2018

Termin składania ofert: 24.08.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 24.08.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Wzór umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
14.09.2018. Postój taksówek wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności